Säljutbildning Rekryterare

En skräddarsydd säljutbildning för rekryteringsföretag, som garanterat gör skillnad och leder till resultat som tidigare kändes omöjliga

Peppe Ekmarks
säljutbildning

Peppe har framgångsrikt skapat en säljutbildning med inriktning mot rekryteringsbranschen som garanterat tar företaget till en helt ny nivå, den nivå som är en förutsättning för att kunna arbeta helt utan friktion tillsammans, där alla kan fokusera på det som är viktigt för att ta arbetet och företaget framåt.

Vinsten blir, utöver bättre arbetsresultat och arbetsglädje, en ökad omsättning och bättre vinst.
Garanterat.

Investera i tid med Peppe och skapa bättre resultat än någonsin tidigare. Peppe ger er insikter och verktyg och garanterar att ni kommer skapa ännu bättre resultat, där alla genuint vill vara med och bidra på sina egna sätt.

 

Inledande
inspirationsföreläsning
om kommunikation
och försäljning

Föreläsningen handlar om hur ni, genom ert eget agerande, kan skapa i princip vilka affärer ni vill.

Bara ni själva förstår hur vi människor fungerar.

Gör ni det kommer ni lättare att förstå hur era kunder agerar och reagerar. Ni kommer få insikter som får er att förstå vad försäljning egentligen handlar om.

De tio stegen till
framgång i försäljning

Här går vi igenom de tio stegen som gör att ni garanterat kommer att skapa fler affärer framöver. Ni får konkreta råd, tips och verktyg för varje steg.

Efter det här passet kommer alla säljare att inse vad de behöver träna mer på för att öka sitt resultat. De kan sedan ta fram konkreta förslag och åtgärder, beroende på vilka punkter som är aktuella för just dem.

Vi säkerställer att deltagarna tränar vidare på dem
genom onlineutbildningen som alla sedan får tillgång till.

Genomgång av
onlineutbildningen

Repetition är kunskapens moder. Därför ska alla deltagarna fortsätta träna under ett helt år och på så sätt skapa den beteendeförändring som krävs för att få nya förutsättningar för framtiden.

När vi närmar oss slutet av dagen går vi igenom onlineutbildningen som alla deltagarna får tillgång till under ett helt år.

De 10 modulerna som ingår i utbildningen har filmer, inläsningsmaterial, tydliga exempel från verkligheten, övningsuppgifter och delprov. För att komma vidare i programmet måste man göra alla delmoment och klara varje delprov.

Anmälan Säljutbildning för rekryteringsbranschen den 30 november

Som medlemsföretag ingår det en plats för en person till Säljutbildningen. Anmälan sker genom formuläret nedan. 
Önskar ni skicka fler personer till Säljutbildningen är priset 5 900 kr per person.
Vid fler än 10 personer, kontakta oss för offert – eller egen separat utbildningsdag.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Adress
Kursdeltagare namn
Ange hur många extra personer ni vill skicka
Efter inkommen anmälan skickar vi ut en bekräftelse och övrig information.