Om Rekryteringsbolagen

Och våra kontaktuppgifter

Rekryteringsbolagen är ett initiativ från koncernen bakom Recruitment Awards, Personal & Ledarskap och Branschen.se. Nu kan vi addera till ett varumärke och företag i vår portfölj. Rekryteringsbolagen är ett fristående bolag vars syfte är att som oberoende aktör, tillsammans med marknadens företag, organisationer och företrädare skapa ett ekosystem av lärande och kunskap som  bidrar till en mer kvalitativ rekryteringsmarknad. 

agsdix-smt2-person-pin

Dejan Smiljanic

VD / Projektledare
dejan.smiljanic@branschen.se
0706-77 50 76

agsdix-smt2-person-pin

Bakir Radeljas

Kundansvarig
bakir@personalledarskap.se
0700-53 96 19

agsdix-smt2-person-pin

Peter Lindgren

Kundansvarig
peter.lindgren@branschen.se
0721-62 93 58

agsdix-smt2-person-pin

Annelie Smiljanic

Administration + Recruitment Awards
annelie.smiljanic@branschen.se
0709-61 00 11

agsdix-smt2-person-pin

Selma Louf

Digital, produktion & Event
selma@personalledarskap.se
0735-17 16 30

agsdix-smt2-person-pin

Lisette Ferreira Pinho

Content, produktion & Event
lisette.ferreirapinho@shortcut.se
0737-45 26 27

agsdix-smt2-person-pin

Gustav Eliasson

Grafisk produktion
+ Recruitment Awards

gustav.eliasson@branschen.se
0708-33 50 02