Grundkurs i rekrytering!

Du har någons framtid i dina händer

 

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till dig som nyligen börjat arbeta som rekryterare eller är helt ny i din roll. Alternativt rekryterare som vill få kunskap och inblick i yrkets grundläggande verktyg.

Syfte och mål:
Att du som är ny i rollen skall känna dig trygg i ditt arbete. I den här utbildningen får du de grundläggande verktygen som du behöver för att lyckas med ditt uppdrag. Under dagen kommer vi även att öppna upp för frågor, så förbered dig gärna med eventuella frågetecken som behöver redas ut.

Extra boost:
Det är lätt hänt att frågan som skulle frågas under dagen dyker upp efter utbildningen och just därför erbjuder vi 30 minuter individuell rådgivning med vår utbildningsledare Lotta Vikström. Du kommer att få hennes kontaktuppgifter under utbildningstillfället.

Förmiddag (9-12.00):
Ditt arbete är avgörande för teamets framgång:

Z

Kaffe/frukost: Inledning och presentation

Z

Uppdrag rekrytering – För vem och varför?

Z

Rekrytering och arbetsmiljö

Z

Behovsanalysen – Vem ska du söka efter? Vad är viktigt för uppdragsgivaren/rekryterande chef och teamet?

Z

Att attrahera rätt målgrupp – Varje ord och varje formulering är avgörande

Z

Grovarbetet – Search, annonsering, urval, dokumentation

Z

Hantverket – Förmågan att se människan bakom cv:t

Z

Konsten att säkerställa kandidatens kompetens, motivation, engagemang och vilja att lära

Z

De dolda kompetenserna – En eller flera dolda kompetenser kan bli avgörande i slutskedet

Z

Frågor och funderingar.

Eftermiddag (13.00-16.00):
Varje process påverkar ditt varumärke:

Z

Kommunikation & transparens under processen

Z

Intervjufasen – Mötet, tonaliteten, frågorna och tilliten

Z

Dokumentation – Färskvaran som är ditt viktigaste verktyg under hela processen

Z

Återkoppling aktuella kandidater – En missad återkoppling kan innebära en tappad kandidat.

Z

Återkoppling icke aktuella kandidater - Behandla andra så som du vill bli behandlad själv. Återkoppla snabbt, tydligt och respektfullt.

Z

Avslutsprocessen – Referenser, avtal och signering.

Z

Uppföljning – Blev det som vi alla hade tänkt oss? Om ja, bra. Om nej, hur agerar vi?

Z

Frågor och funderingar

Z

Tack för idag

Utbildningsledare
Lotta Vikström

Grundläggande Rekryteringskurs

Som medlemsföretag ingår det en plats för en person till Rekryteringskursen. Välj dag och datum som passar er för anmälan till rekryteringskursen genom formuläret nedan.

Önskar ni skicka fler personer till Rekryteringskursen är priset 3 900 kr per person.
Vid fler än 10 personer, kontakta oss för offert – eller egen separat kursdag.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Adress
Kursdeltagare namn
Ange hur många extra personer ni vill skicka
Efter inkommen anmälan skickar vi ut en bekräftelse och övrig information.